Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Żyć razem dla pokoju i pokoju !!zadania
Umożliwienie islamskiego życia religijnego we Frankfurcie nad Odrą

Przygotowanie i projektowanie wspólnych uroczystości

Współpraca i dialog międzykulturowy i międzyreligijny

Komunikacja z państwami i podmiotami społeczeństwa obywatelskiego w zakresie migracji, integracji i azylu

Promocja umiejętności językowych

Opieka religijna dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

dalszy rozwój

wolontariat

model
Klub jest politycznie niezwiązany. "Muzułmanie nad Odrą" są otwarci na wszystkich narodowości, grupy etniczne, kolor skóry lub społeczność językową.

Stowarzyszenie postrzega siebie jako reprezentanta wszystkich muzułmanów we Frankfurcie nad Odrą, niezależnie od wyznania, szkoły prawniczej lub nurtu. Praca stowarzyszenia promuje wolny demokratyczny podstawowy porządek w Republice Federalnej Niemiec.

Stowarzyszenie działa przeciwko wszelkim formom ekstremizmu, zwłaszcza o charakterze religijnym i ksenofobicznym.
Stowarzyszenie realizuje wyłącznie i bezpośrednio cele charytatywne.

Stwórz swoją stronę internetową lub sklep internetowy z Mozello.

Szybko, łatwo, bez programowania.

Zgłoś nadużycie Dowiedz się więcej